De schijnheiligheid van de mannen van Arie Slob

Vertaalde column, die in gesproken vorm verscheen bij Omrop Fryslân op donderdag 12 november 2020.

In de Drachtster buurt De Wiken staan twee basisscholen vlak bij elkaar. Op het moment dat deze column wordt uitgezonden op de radio, lopen de schoolpleinen net vol. Ik denk dat ze op het ene schoolplein de kinderen van het andere kunnen horen, want er zit maar honderd meter tussen de twee.

De eerste is Jenaplanschool De Wiekslag. Op hun website hebben zij een schoolplan staan. Onder het kopje ‘Visie op Mens en Maatschappij’ staat: ‘Wij hebben respect voor de medemens, ongeacht geloof, afkomst, geaardheid en geslacht.’ Een stukje verderop aan de Dwarswyk staat Reformatorische Basisschool Eben-Haëzer. Zij hebben ook een tekst over zichzelf op een website staan, en dat is het Identiteitsprofiel van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. En dit is artikel 7. 

‘Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw’, waarbij ‘één’ voluit is geschreven, met accent aigu’s op de e’s. ‘Daarbij zijn de Bijbelse voorschriften bindend voor het seksuele leven.’ En dan is het goed om te weten dat eerder in dat stuk staat dat de bijbel voor hen heilig is, en dat ze ‘zonder enige twijfel alles wat daar in staat’ geloven.

Ze gebruiken de Statenvertaling, vertaling van de bijbel uit 1635, die zo dicht mogelijk bij de bron bleef en die zonder interpretatie is. Zoals van teksten over hoe er met mannen die met mannen zijn omgegaan moet worden.

‘Deze seksuele moraal betekent dat de huwelijksrelatie geëerbiedigd wordt’ en dan iets over dat er geen seksueel getinte grapjes mogen worden gemaakt, en dan wordt gesteld dat ‘het monogame huwelijk als door God gegeven vorm van omgang tussen man en vrouw wordt gezien.’ Het sluit af met ‘Ook in ons uiterlijk laten wij het in de schepping gelegde onderscheid tussen man en vrouw tot uitdrukking komen.’

Het hoeft geen betoog dat voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en al die andere vormen van niet-cis-gender of heteroseksuele geaardheid op deze school geen ruimte is. De haat spat van het scherm als ik het lees. Hier worden dus kinderen gevormd, in de leeftijd van zes tot ongeveer twaalf. Hier is dus geen respect voor de medemens, en wordt júist op basis van geloof orthodox en radicaal geoordeeld over geaardheid en geslacht. Honderd meter verderop op de Dwarswyk op school zitten, levert je een totaal ander wereldbeeld op.

Arie Slob, baas van alle basis- en middelbare scholen, heeft in een kamerdebat gezegd dat scholen homoseksualiteit mogen afkeuren, zolang scholen maar zorgen voor een veilig leerklimaat. Dat was maandag in een debat in de Tweede Kamer over ‘lessen burgerschap’. Afgelopen weekend had dagblad Trouw een artikel over hoe het met de burgerschapsopdracht van scholen zit, en ze hadden nieuws. Ze lieten een jongeman aan het woord die op het Van Lodenstein College had gezeten, middelbare reformatorische scholen in de buurt van Amersfoort.

Hij kon op die school niet uit de kast komen, niet alleen omdat de sfeer er niet naar was; de ouders van de jongen hadden indertijd een zogenaamde ‘identiteitsverklaring’ ondertekend, en we hoorden net wat daar in staat. Niet voor niets raakte Slob in grote problemen door zijn uitspraak: het OM doet zelfs onderzoek of het strafbaar was. Het OM mag van mij ook in Drachten onderzoek doen.

Het zijn dit soort scholen waar kinderen van af komen die homo’s in elkaar trappen. Het zijn dit soort scholen waar kinderen vanaf komen die totaal in de knoop met zichzelf raken als ze er achter komen dat ze een andere genderrol fijn vinden voor zichzelf. Het zijn dit soort scholen waar kinderen vanaf komen die meer dan vier keer zo vaak als hun leeftijdsgenoten een poging doen tot suïcide, omdat ze liefde voelen voor iemand met hetzelfde geslacht.

Voor zover ik weet is Eben Haëzer in Drachten de enige reformatorische school in Fryslân. De enige waar jonge kinderen geestelijk mishandeld worden en misvormd raken voor de rest van hun leven. En het moet stoppen.

Het gaat hier over actieve repressie, onderdrukking met een handtekening. Over schijnheilige mannen met een kop van staal die doodsbang zijn voor homo’s en zich net iets te graag bemoeien met de seksualiteit van jonge kinderen. En ik vind het totaal bespottelijk. Ze moeten zich de ogen uit hun kop schamen en de kinderen met rust laten. Haal uw kind, buurmeisje of neefje vandaag nog van Eben Haëzer in Drachten, en breng ze naar het schoolplein honderd meter verderop. En laat ze daar uitgroeien tot liefhebbende mensen, met respect voor anderen, ongeacht geloof, afkomst, geaardheid of geslacht.

Lees hier mijn column over de reacties op dit verhaal.

Botte Jellema
Botte Jellema is journalist, presentator, podcast- en documentairemaker. Hij is freelancer en werkt onder andere voor omroepen en programma's op NPO Radio1. Hij heeft een groot hart voor journalistiek, media, communicatie en verhalen.

9 Reacties

 1. Graag wil ik reageren op de bovenstaande column.
  Hetgeen wat genoemd wordt in de column is niet het beeld van de Reformatorische school Eben-Haëzer te Drachten. Verre van dat. Als reformatorische gezindte wordt beleden onze naaste lief te hebben zoals de Bijbel dat leert. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is de opdracht die we hebben.
  Hoe e.e.a. nu geïnterpreteerd wordt is verbijsterend. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met het onbekend zijn met de Bijbel. Niet alleen de Eben-Haëzer school wordt door deze column in een kwaad daglicht gezet. Ook de andere reformatorische scholen buiten Friesland. En zelfs over heel de wereld waar inhoudelijk hetzelfde onderwijs gegeven wordt. Dat raakt mij heel erg en doet mij erg pijn. Wat in deze column heel kwetsbaar overkomt is dat genoemd wordt dat kinderen geestelijk mishandeld worden en misvormd raken voor de rest van hun leven. Hier worden dingen genoemd die zeer ernstig zijn, alsof een dergelijke school niet had mogen bestaan.
  Waar het omgaat is niet het afwijzen van kinderen of anderen die een andere geaardheid hebben. Wat er met de Bijbelse opdracht bedoeld wordt, zoals God het bedoeld heeft, is dat het huwelijk tussen één man en één vrouw een Bijbelse huwelijk is. Daarom heeft God Eva ook aan Adam gegeven. Man en vrouw zullen tot één vlees zijn, zegt God in Genesis 2:24. Dit was het eerste huwelijk die God Zelf gesloten heeft.
  Daarna heeft de mensheid gedacht dat we het beter wisten dat God en zijn we een weg op gegaan bij God vandaan. Dat noemt de Bijbel de zondeval. Letterlijk: gevallen in zonde, ongehoorzaam aan God.
  Door deze zondeval hebben we ook de ellende over ons gehaald. Er wordt wel genoemd, waren er geen zonden dan waren er ook geen wonden. Wonden zijn bijvoorbeeld, stelen en roddelen over iemand. Een andere wond is een geaardheid en aantrekkingskracht naar hetzelfde geslacht. Er zijn ook christenen die deze geaardheid hebben. Zij worstelen ermee. Homo’s en lesbisch maar ook transgenders zijn in de ogen van God gelijk als ieder ander mens. God ziet ons als zondaren (mensen die zonde doen). En dat is ook wat de Bijbel zegt over álle mensen. Ook mensen die géén homo, lesbisch of transgender zijn, zijn zondaren. Ze staan op dezelfde hoogte.
  Het verschil zit ‘m in het praktiseren ervan. Daar bied de Bijbel geen ruimte voor. De daad als zodanig is zondig. Maar de persoon wordt daarbij absoluut niet afgewezen. Ook op scholen mag dat niet gebeuren.
  Hoewel het een kort reactie is hoop echter dat mijn reactie dit enige helderheid geeft. Misschien kan er een column komen dat, het genuanceerder ligt dan wat vandaag in de column naar buiten gebracht is.

  Met vriendelijke groet,
  Heerke Kooistra
  Damwâld

  1. – Artikel 7 van het identiteitsdocument op de website van de school laat alles behalve liefde zien.
   – Ik ben gedoopt in een gereformeerde kerk, waar ik tot mijn achttiende elke zondag minstens één keer kwam, en heb tot die leeftijd ook op christelijke scholen gezeten.
   – Het was mijn bedoeling om de scholen te raken en ik kan eerlijk gezegd weinig medelijden voor uw pijn voelen, gezien het feit dat u de pijn die LHBT’s hebben ook niet erkent, waar ik er overigens een van ben.
   – Wat zeer ernstig is, is de tekst in het identiteitsdocument van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs.
   – Ik heb geen boodschap aan interpretaties van de bijbel, zolang niet erkend wordt dat hier op menselijke schaal verschrikkelijke dingen over LHBT’s worden gezegd, en die boodschap kinderen met de paplepel in wordt gegoten.
   – De liefde tussen twee mannen een wond noemen is extreem aanmatigend.
   – Wanneer een hetero dingen mag die een homo niet mag, dan wijs je hem af, zo simpel is het. Ik vind de hele verhandeling over ‘praktiseren’ idioot, en het is recht praten wat zo krom is als de rug van Nostradamus.
   – Uw reactie getuigt van weinig zelfinzicht, noch begrip van mijn verhaal. Ik ben van plan in mijn column van komende week uit te leggen waarom ik de dingen heb opgeschreven zoals ik ze opschreef, en ben niet van plan er een letter van terug te nemen.
   Met vriendelijke groet,
   Botte Jellema

 2. Goedemorgen,

  Ik denk dat dit bericht zeker enige nuancering nodig heeft. Zomaar iets roepen, zonder gegronde redenen of argumenten is mijns inziens niet iedereen respecteren, ongeacht afkomst, geloof etc.
  Zelf woon ik in de buurt van deze school en ken ik kinderen die op deze of op een soortgelijke school hebben gezeten. Wat zij vooral meekrijgen is liefde voor je naaste, dus ook voor mensen met een andere seksuele voorkeur. Waar op een andere reformatorische basisschool een meester homo bleek te zijn, werd er ook met de kinderen goed over gesproken. Ook om in respect met elkaar om te gaan, ook al mag er geloofd worden vanuit de Bijbel dat een relatie door God wordt afgekeurd.
  Bovendien ben ik erg benieuwd hoeveel van de ‘homotrappers’ er nou werkelijk reformatorisch zijn. Zomaar iets roepen, zonder cijfers o.i.d. is erg gevaarlijk. De mensen die ik zelf ken vanuit dat milieu zullen zelfs zeker dat nooit doen.

  Dus, graag de vraag om de volgende keer niet zomaar iets te roepen, maar met gegronde argumenten te komen. Het respect waar deze man aan het eimd van het artikel over praat, is bij hem zelf ver te zoeken.

  Hartelijke groet,
  Xandra Kooistra

  1. Als dat waar is wat u zegt over deze school, waarom staat er dan zo’n hatelijk document op hun website onder het kopje ‘identiteit’. Ik beweer niets over specifiek deze school, maar ik heb wel een oordeel over scholen zoals deze, en dan bedoel ik scholen die dat document als hun ‘identiteit’ poneren.
   Dan wat u zegt over dat er door een ‘soortgelijke school’ aan kinderen is meegegeven dat je liefde en respect moet hebben voor homo’s, en ondertussen daar ook bij vermeld dat de relatie door god wordt afgekeurd, een god die bij ‘soortgelijke scholen’ het hoogste en laatste woord heeft, en dus als absolute autoriteit wordt gezien, klopt natuurlijk van geen kant. Het is diep beledigend, en getuigt van alles behalve liefde.
   Over cijfers zal ik hieronder nog wat mee geven, en ik ben ook van zins om er volgende week in mijn column op terug te komen. Ik roep zeker niet zomaar iets. Ik heb geen respect voor wie geen respect voor mij heeft, dat lijkt me toch wel het minste.
   Met vriendelijke groet,
   Botte Jellema

 3. Ik wil graag reageren.

  Deze column zet aan tot onverdraagzaamheid en haat tegen over onze medemensen.
  Ik begrijp niet dat omroep Friesland hier aan mee werkt.

  Het is goed om te verdiepen in de beweegredenen van deze mensen voor dat u deze school met deze identiteit weg zet.
  U zegt dingen die niet op waarheid berusten o.a dat homo’s stelsel matig in elkaar worden geramd en dat er 4 keer meer zelf moord zou gepleegd worden.

  Ook is de school van de ouders en daar vloeit uit voort hun profiel wat van overtuigingen de school ook heeft. Dat komt ten goede voor het kind. Voor zijn welbevinden en het zich thuis voelen op een bepaalde school.

  Vriendelijke groet Yke,

  1. Ik kan op geen enkele manier begrip opbrengen voor een opmerking over dat mijn woorden tot ‘onverdraagzaamheid en haat’ aanzetten, in de context van waar ik het hier over heb: een artikel in een document over de identiteit van een basisschool, waar kinderen wordt bijgebracht dat LHBT’ers minderwaardige mensen zijn en dat ze in de ogen van de oppermachtige niet kunnen leven zoals hetero’s en cis-gender mensen.
   Over mijn verdieping in deze mensen verwijs ik u naar een antwoord op een reactie hierboven: ik heb een kerkelijke opvoeding gehad.
   Meer over anti-homogeweld: https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2014/01/Anti-homogeweld-in-Nederland.pdf (PDF, 2013), of volg gewoon het nieuws.
   Meer over anti-homosentimenten bij orthodox christenen: https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/monitors/2016/05/12/lhbt-monitor-2016/LHBT-monitor+2016_WEB.pdf (PDF, 2016), 32% van de Christenunie-stemmers hebben negatieve opvattingen over LHBT’s, SGP-stemmers zijn niet vermeld, waarbij christenen bijzonder negatief afsteken tegen de gemiddelde cijfers over acceptatie van LHBT.
   Meer over de geestelijke gezondheid van LHBT’s als gevolg van ‘minority stress’: https://www.bol.com/nl/p/jongeren-en-seksuele-ori-ntatie/9200000036370870/?referrer=socialshare_pdp_www, LHBT-jongeren doen ruim vier keer zo vaak een poging tot zelfmoord als hun hetero cis-gender leeftijdsgenoten.
   In 61,8% van de gevallen van anti-homogeweld, heeft de verdachte uitsluitend de Nederlandse nationaliteit. Ik heb er uitgebreid onderzoek naar gedaan voor een documentaire; een weergave van de research is hier te vinden: http://bottejellema.nl/documentaires/als-ze-maar-van-me-af-blijven/
   Ik ben van plan er in mijn column van volgende week iets over te zeggen, maar neem geen letter terug van wat ik hier heb opgeschreven.
   Met vriendelijke groet,
   Botte Jellema

 4. Prima column Botte!
  Wat als openbare scholen al hun leerlingen een document zouden laten ondertekenen met de strekking dat iedereen natuurijk religieuze gevoelens mag hebben, maar dat ze beloven daar niet naar te handelen? Dus niet bidden, geen heilig boek lezen en niet naar kerk of ander gebedshuis gaan, niet alleen op school niet, maar in hun hele leven niet.
  Zou dat worden geaccepteerd? Ik denk dat dan het bizarre onderscheid tussen het gevoel en daar uitdrukking aan geven opeens heel anders wordt gezien!

 5. Hoi Botte,

  Mooie column!
  Wat ik me af vroeg, en wat jij als ex-gereformeerde misschien weet, is er een organisatie voor refo’s die standaard antwoorden verstrekt in het kader van “Hoe te reageren op…”? ;)

Reacties zijn gesloten.