Lees asjeblieft het volledige verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren

Lees asjeblieft het verkiezings-programma van de Partij voor de Dieren goed, als je overweegt daar woensdag op te stemmen. In mijn beleving verschilt bij geen enkele partij de publieke perceptie zo van wat ze feitelijk willen.

Er staan heel vreemde dingen in het verkiezingsprogramma, die niet naar voren komen in hun campagne-uitingen. Ik som de zaken op die mij zijn opgevallen.

 • p5: nationale invoering van een vliegtax – dit is al eens geprobeerd, met als gevolg hogere ticketprijzen in Nederland en groei van de luchthavens net over de grens. Typisch iets dat je (op z’n minst) op Europese schaal moet regelen, maar de PvdD is niet erg voor ‘Europa’, zie p34.
 • p6: invoering van een basisinkomen – een uiterst kostbaar experiment, waar best iets voor valt te zeggen, maar waar de PvdD niet in gaat op hoe ze dit willen financieren.
 • p7: pensioenleeftijd naar 65 – zelfde probleem als hierboven. Typisch iets waar je de kosten van even op een rijtje zou moeten zetten.
 • p7: de gevolgen van lage rente en slecht presterende beurzen moeten niet bij ouderen worden gelegd – dit gaat over de pensioenen, maar het overgrote deel van de baten van pensioenen komen nou precies uit diezelfde rente en uit diezelfde beurzen. Kan je van alles van vinden, maar dit is een feit. Populistische opmerking, wederom zonder financiële onderbouwing.
 • p8: banken die te groot zijn om te falen worden opgesplitst – waarmee je kleinere banken creëert die ook kunnen falen, en wat gebeurt er dan? Eenvoudiger op te vangen, zegt PvdD, en dat klinkt sympathiek, maar er is weer geen onderbouwing bij deze uitspraak. Het is zeer de vraag of het waar is.
 • p8: kapitaalbuffers banken moeten vier keer zo hoog worden – waarmee je banken belet om geld uit te lenen. Vergeet die hypotheken voorlopig dus maar, en ook bedrijven zullen niet in staat zijn om geld te lenen om te kunnen ondernemen. Klinkt wederom sympathiek, maar het kon economisch wel eens een ramp betekenen.
 • p26: alternatieve geneeswijzen in basispakket – als academicus ben ik een voorstander van wetenschappelijke methoden in de heelkunde. Homeopathie en kruidenvrouwtjes verdienen op geen enkele wijze een plaats in door de overheid gefinancierde zorg.
 • p27: tegen de nieuwe donorwet – praat eens met en nierpatiënt, zou ik zeggen.
 • p27: niet voor euthanasie – in weerwil van alle progressieve praatjes over LHBT’ers en investeringen in milieu, zien we hier ineens een wonderlijke conservatieve dissonant die ons ettelijke jaren terug in de tijd smijt, of waarschijnlijker, zien we hier wat schimpen van de religieuze achtergrond van de leiders van de PvdD.
 • p30: legaliseren productie en gebruik softdrugs – ja, we denken natuurlijk aan wiet en qat, maar hier staat een lijst met alle chemische shit die je van de PvdD rustig mag produceren en in je mik mag smijten.
 • p32: voor raadgevend en correctief bindend referendum – we hebben in de afgelopen jaren een paar dramatische voorbeelden gezien van referenda. In eigen land hadden we die over het handelsverdrag met Oekraïne en eerder al die over de Europese grondwet, en in GB die over de Brexit. Hoe je ook over de uitkomsten van die referenda denkt, het verloop kan niemand ‘goed’ noemen. Er wordt door de PvdD gewezen naar Zwitserland, maar wij zijn niet Zwitserland en dat is een oerconservatief land.
 • p34: nieuwe EU bevoegdheden alleen met referendum – verder uitholling van Europa, bedoelen ze. Het is in deze tijd, waarin Rusland gevaarlijk gedrag vertoont, waarin we te maken hebben met ingewikkelde toestanden aan de zuidgrens en bovendien Amerika internationaal verzwakt wordt door de nieuwe president, misschien verstandig om een stevig Europa te hebben.
 • p34: pleit voor terugkeer naar nationale munten – misschien goed om even in herinnering te roepen dat de Nederlandse gulden decennia lang gekoppeld was aan de Duitse mark, voor de invoering van de euro. Dus wat wil je precies terug? Dit verzwakt Europa, verzwakt de economie en verzwakt het handelsland Nederland.
 • p38: defensie bekant uitkleden – zie wat ik zei bij p34.

Het staat mudvol tegenstrijdigheden, zaken die zich feitelijk tegen mens en dier gaan keren, conservatieve en confessionele, maar vooral onbetaalbare ideeën. Niet voor niets lieten ze het niet door het CPB doorrekenen. Voor de volledigheid: niet alleen hebben ze de plannen niet laten doorrekenen, de financiële paragraaf ontbreekt ten ene male in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

Lees in vredesnaam het hele programma, vooral buiten de paragrafen over natuur, dier en milieu, en ga niet af op die blitse maar nogal selectieve speerpuntenvideootjes van ze. Als het je om de dieren en het milieu gaat, overweeg dan GroenLinks, want PvdD is verschrikkelijk, zeker voor jonge mensen.

Een van de principes die de PvdD voortdurend herhaalt is de afkeer van ‘compromisme’, zoals ze het zelf noemen.

Ik ben er echter van overtuigd dat een groot deel van de PvdD-stemmers behoorlijke compromissen sluit met de eigen principes, wanneer ze op de PvdD stemt.

UPDATE maandag 13 maart:

Op twitter reageert de Partij voor de Dieren vanaf het eigen account. Met dit.

Achja. Waarom zou je inhoudelijk reageren als je ook karaktermoord kan plegen (in het blog staat niet dat ik voor jagers en boeren op kom, overigens).

Botte Jellema
Botte Jellema is journalist, presentator, podcast- en documentairemaker. Hij is freelancer en werkt onder andere voor omroepen en programma's op NPO Radio1. Hij heeft een groot hart voor journalistiek, media, communicatie en verhalen.

11 Reacties

 1. “Ik ben er echter van overtuigd dat een groot deel van de PvdD-stemmers behoorlijke compromissen sluit met de eigen principes, wanneer ze op de PvdD stemt.”

  Weet je Botte…dát is ook een keuze. ;-)

  Om vanuit mijzelf te spreken: de realiteit is dat veel van mijn principes reeds uitstekend – en met hoogstwaarschijnlijk ook wel meerderheid van zetels – vertegenwoordigd zijn bij ándere partijen. Dat is ook al decennia zo dus daarin verwacht ik geen schokkende veranderingen. Helaas ervaar ik daar waar het gaat om milieu, en vooral ook de belangen en rechten van dieren, nog altijd een gapend gat in het politiek landschap. Ik heb daarin in de praktijk de afgelopen jaren een mooie aanjaagrol van de PvdD mogen aanschouwen die ik graag ondersteun.

  En dan loop ik helaas toch ook klem bij het compromisme van GroenLinks. We willen het graag vertalen naar realisme, maar in realiteit snapt natuurlijk elke partij, ook PvdD, dat er uiteindelijk compromissen zullen moeten worden gesloten. Dat is nu eenmaal inherent aan ons democratisch stelsel. Echter wie op voorhand al inzet op compromissen (denk bijvoorbeeld aan niet willen inzetten op een verbod op onverdoofd slachten zoals bij GroenLinks het geval is) jaagt in mijn optiek weinig verandering aan. Dat zie ik als een gemiste kans.

 2. Beste Jelle,

  Dat een aantal punten niet zijn doorberekend, komt omdat juist de berekeningen van het CPB soms nogal scheef kunnen zijn: https://decorrespondent.nl/6234/waarom-de-doorberekeningen-van-het-cpb-misleidend-zijn/375045537966-d6c6c755.
  Verder zijn er geen harde cijfers over het basisinkomen omdat hier nog nauwelijks mee geëxperimenteerd is. Dat vergt een andere manier van denken, en ja, van idealisme. Maar vele zaken die wij nu als gewoon beschouwen zijn ooit zo begonnen.

  Verder zal je een aantal goede punten hebben gemaakt, maar niet als het gaat om euthanasie en nationale munten.

  De PvdD is tégén een verbod op euthanasie:
  https://www.partijvoordedieren.nl/standpunt/euthanasie.

  En de PvdD is inderdaad geen voorstander van de Euro, maar dat maakt de partij nog geen voorstander van het terugkeren van de nationale munt: https://www.partijvoordedieren.nl/standpunt/euro.
  Hier heb ik verder niet heel veel over kunnen vinden behalve dit dus mocht je een andere bron hebben, hoor ik het graag.

  mvg,
  Mart

  1. Dank je wel Mart, je verhaal snijdt hout. En het is in ieder geval een serieus antwoord, meer dan ik tot nog toe van de PvdD-mensen heb gehad.

   Over de euthanasie is het ‘standpunt’ waar je naar link korter dan wat in het verkiezingsprogramma staat. Daar staan behoorlijk wat voorwaarden opgesomd rond hulp bij zelfdoding, en bovendien moeten we in gedachte houden dat de PvdD tegen moties rond versoepeling van de wetgeving rond euthanasie heeft gestemd. Met veel mitsen en maren blijft doorgaans niet veel van ‘voor’ over.

   Afgaand op dat, kan je niet stellen dat ze uitgesproken voor euthanasie zijn. Dat het elders op hun site wel met zulke woorden staat, vind ik op z’n minst inconsistent. Nu kan iedereen er uit halen wat hij/zij wil.

   In het verkiezingsprogramma staat dit: ‘We pleiten voor alternatieve scenario’s voor het oplossen van de eurocrisis en willen dat de EU scenario’s uitwerkt voor parallelle munten, voor de terugkeer naar nationale munten en voor mogelijke splitsing van de muntunie in een noordelijke en zuidelijke regio ten- einde de euro te kunnen ontvlechten zodra de euro- crisis weer oplaait.’

   Daar staat letterlijk dat ze pleiten voor de terugkeer naar nationale munten.

 3. Als aanvulling op de punten van Mart hierboven. De Partij voor de Dieren is niet, zoals je schrijft, voor “invoering van een basisinkomen”, maar wil daar serieuze experimenten mee starten. Gezien de structurele (!) werkloosheid in het huidige systeem en de verwachte toename daarvan door verdere technologische vooruitgang lijkt mij het onderzoeken van het basisinkomen (wat gebeurt er, wordt het inderdaad te duur?) erg verstandig.
  https://www.partijvoordedieren.nl/items/basisinkomen

  Dat kleine banken (opgesplitst dus) kunnen omvallen wanneer ze teveel risico nemen, zonder dat de staat (wij) hoeft te betalen omdat het hele economische systeem anders in elkaar dondert is een logische redenatie, die ook bij het IMF en de ECB besproken worden. (shiit, sorry, ik moet gaan), maar bedankt voor je blog!

  1. Hoi Marco,

   Over de banken: als een kleine bank omvalt, zal ook iemand daar voor moeten betalen. Als er veel kleine banken omvallen, zal het effectief hetzelfde kosten als wanneer er één grotere omvalt. De kwestie is dus meer hoe je voorkomt dat banken überhaupt omvallen. Persoonlijk ben ik niet overtuigd van de oplossing die de PvdD hiervoor heeft, zoals opsplitsen.

   Wat het basisinkomen betreft; hier zijn internationaal al verschillende onderzoeken naar geweest. Het lijkt me toch wel evident dat de PvdD hier gewoon voorstander van is, maar mijn belangrijkste vraag hierbij is toch waarom er niet een financieel plaatje bij wordt gegeven. Dit gaat gewoon over geld.

 4. Beste Jelle,
  Het is mij niet helemaal duidelijk hoe je uit het partijprogramma van de PVDD tot bepaalde beweringen van je bent gekomen, bijvoorbeeld:
  – De partij zou tegen euthanasie zijn? Ze is er juist voor, maar wil óók dat we als maatschappij ons best doen te voorkomen dat mensen zichzelf als een last gaan zien en om die reden eruit willen stappen. Mooi toch? “De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Zo dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Er komt een breed maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding, zoals stervenshulp aan mensen die hun leven als voltooid beschouwen.”
  – Je doet alsof de partij tegen orgaandonatie is. De partij vindt orgaandonatie juist belangrijk en wil het meer onder de aandacht brengen. “De Partij voor de Dieren is overtuigd van het belang van orgaandonatie. Burgers moeten goed en evenwichtig geïnformeerd worden over orgaandonatie, om zo een keuze te kunnen maken. De overheid heeft zich de afgelopen jaren echter nauwelijks ingespannen om orgaandonatie zorgvuldig onder de aandacht te brengen van de burger. Dat moet anders. Er wordt geïnvesteerd in een goede meerjarige donorcampagne met aandacht voor zowel ontvanger als donor, en in een betere organisatie rond het inventariseren van de keuze van mensen.”
  – In het partijprogramma staat niet dat de partij alternatieve geneeswijzen in het basispakket wil, maar dat men vrij moet zijn daarvoor te kiezen en dat de btw-verhoging op alternatieve therapie teruggedraaid moet worden. Jammer ook het cynisme waarmee je de complementaire zorg degradeert, alsof het allemaal zweverige kruidenvrouwtjes zijn en geen mensen die degelijke opleidingen hebben gevolgd. Daarbij vergeet je misschien dat de complementaire zorg vaak vóór ziekte komt en zo de reguliere zorgbehoefte voorkomen kan worden. Lijkt me dus zeer redelijk om de btw-verhoging terug te draaien, zeker als je je bedenkt dat op deze therapieën, die over onze gezondheid gaan, 21% btw wordt gerekend en je voor een knipbeurt bij de kapper 6% betaalt, en dat blijkbaar als een eerste levensbehoefte wordt gezien..

  Ik heb de rest van je beweringen niet onderzocht, maar dit geeft me al genoeg reden, om mensen niet onterecht op verkeerde gedachten te brengen, om je te vragen het advies uit je eigen titel op te volgen: Lees asjeblieft het volledige verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

  1. Hoi Aïda,

   Over euthanasie, zie hierboven bij Marts’ reactie. Over orgaandonatie: de PvdD heeft tegen de nieuwe donorwet gestemd vorig jaar. Het was zelfs mogelijk geweest dat die wet niet door de Tweede Kamer was gekomen, als een van de leden van de PvdD niet vast had gezeten in het verkeer.

   Iedereen mag er het hare of zijne van denken, maar ik vind dat je daarmee nogal een statement maakt. Bovendien strookt het op geen enkele wijze met het progressieve beeld dat er van deze partij is, en dat ze ook zo graag uitstralen.

   Over alternatieve geneeswijzen staat inderdaad niet letterlijk dat het in het basispakket moet komen, maar de volledige zin is: ‘De vrije keuze voor alternatieve geneeswijzen moet gewaarborgd zijn, de btw-verhoging wordt teruggedraaid.’ In uw redenering is dat één standpunt, en ik lees het als twee standpunten. Er staat een komma, maar taaltechnisch kan dat evengoed een punt zijn, en dus zijn het twee standpunten.

   En ik weet niet hoe anders je ‘vrije keuze voor alternatieve geneeswijzen’ anders kan waarborgen dan ze in de zorgpakketten onder te brengen.

   Hoe u en ik over alternatieve geneeswijzen denken kan verschil zijn, maar ik ben, zoals gezegd, geen voorstander van alles dat geen wetenschappelijke grond heeft.

 5. Hoe het pakken andere partijen het grootkapitaal aan? Hierin streeft PvdD als enige naar een andere economisch model. Naar mijn mening de enige duurzame oplossing. Een leuke manier om hier wat meer over te horen is dit interview tussen Hans Hillen (cda) en Ewald Engelen (PvdD).
  https://www.youtube.com/watch?v=frXIT_yv-4U

 6. Knap hoor. Met een vlooienkam door een partijprogramma en er dan ook een paar vinden.
  Ik kijk al uit naar hoe je de andere partij programma’s gaat fileren.
  Of past dat niet zo bij de bubble waar jezelf in zit?

  Begrijp me goed, ik stem voor de PvdD en ben het echt niet in alles met ze eens. Maar ze zijn de enige die een beetje verder denken dan het (korte termijn) belang van ons mensen. Dat er dan soms keuzes gemaakt worden waar ik het niet mee eens ben, neem ik voor lief. Feit is dat er geen partij is die opkomt voor de leefbaarheid van de aarde en strijd voor een verbetering van onze (verrotte) omgang met dieren.

  1. Ik zal de passief-agressieve en ad hominem opmerkingen langs me af laten glijden – het begint te wennen in de discussie over de PvdD.

   Ik ben in eerdere media-uitingen kritisch geweest op diverse andere partijen. Ik krijg hier niet voor betaald, en zolang we geen basisinkomen is (pun intended) moet ik ook nog gewoon werken. Daarom kam ik andere verkiezingsprogramma’s niet uit, en omdat, zoals ik stel, er geen enkel andere partij is waarbij het gepercipieerde imago zo afwijkt van de stemgeschiedenis en wat er in hun programma staat. Dat put de argumenten daarvoor uit, tenzij u nu heel veel geld naar mij over maakt.

   Ik ben het niet met u eens dat er geen enkele andere partij is die een beetje verder denken dan het korte termijn belang van de mens. Voor het overige raad ik u aan het programma van GroenLinks eens te lezen.

   1. Wat trouwens ook begint te wennen in de discussie over de PvdD zijn mensen die graag kritisch zijn omdat ze de partij niet zo zien zitten. Of vragen stellen die ze niet aan andere partijen of partijleiders stellen (“Met wie zou U op vakantie willen?”, “Uw geloof schrijft iets heel anders voor dan wat er in uw partijprogramma staat”).

    Maar ben dan wel benieuwd waarom stelt:”er (is) geen enkel andere partij waarbij het gepercipieerde imago zo afwijkt van de stemgeschiedenis en wat er in hun programma staat. “”
    Wat is uw perceptie van het imago dat de PvdD heeft?

    Er vanuitgaande dat uw perceptie iets is als, “Ze houden zich als partij vooral bezig met een betere wereld voor mens en dier”, is het vind ik wel knap dat ze het onderwerp (groen, planeet, dier) geclaimd hebben. En dat spreekt veel mensen blijkbaar aan.

Reacties zijn gesloten.