GeenStijl slaat plank volledig mis

Het is als met complotdenkers: in iets wat er niet staat het bewijs van het tegendeel zien. Drogredenering uit het boekje.

De feiten.

 1. Op uitnodiging van Vonk van De Volkskrant, wilde ik een stuk schrijven over hoe er in het dagelijks leven in Nederland met homo’s wordt omgegaan, naar aanleiding van ‘Orlando’ en de reacties daar op.
 2. Ik schreef oorspronkelijk een stuk dat de helft langer was dan wat er in de krant kon. In samenspraak met de redactie is dat ingekort.
 3. Een van de alinea’s die ik daarop heb geschrapt was een uitgebreide beschrijving van wat we weten over die afschuwelijke avond, waaronder dat de schutter het noodnummer 911 heeft gebeld en verklaarde IS te steunen. De opsomming van reeds bekende feiten sneuvelde dus, en dat kon ook want onderwerp van het stuk was het gebrek aan solidariteit daarna (zie 1.). Hier verwees ik naar in mijn reactie op Martin Koolhoven.
 4. Martin Koolhoven was op twitter fel over het feit dat de Islam niet in het stuk voorkwam, als inspiratie voor de schutter. Ik heb meerdere keren tegengeworpen dat het over een bredere kwestie gaat, en dat het evident is wat de schutter heeft geïnspireerd. Daarover heeft De Volkskrant de hele week al geschreven, dat is niet waar mijn stuk over ging.
 5. Kustaw Bessems krijgt vervolgens van GeenStijl verweten dat hij het stuk heeft gecensureerd. Dit is onzin, zie voorgaande punten.

Een journalistiek stuk kan maar over een beperkt aantal dingen gaan; het is geen geschiedschrijving van de wereld. Dat er in dit artikel niet expliciet staat dat de omarming van homo’s door de islam te wensen over laat, betekent niet dat dit wordt ontkend.

Zeker niet door De Volkskrant, zeker niet door mij.

Botte Jellema
Botte Jellema is journalist, presentator, podcast- en documentairemaker. Hij is freelancer en werkt onder andere voor omroepen en programma's op NPO Radio1. Hij heeft een groot hart voor journalistiek, media, communicatie en verhalen.

15 Reacties

 1. ” Dat er in dit artikel niet expliciet staat dat de omarming van homo’s door de islam te wensen over laat ”

  Gefeliciteerd met de eufemisme van de maand. In geen enkele andere gemeenschap/religie worden homo’s zo hard aangevallen als in de islamitische. Erg raar om daar niets over te roepen in een stuk waar je wel Christenen, blanke mannen en hooligans (terecht) bij naam noemt wanneer het om anti-homo sentimenten gaat.

  Aan de andere kant, ik snap de urgentie bij journalisten wel om zelf-censuur w.b.t de Islam toe te passen gezien wat er met Charlie Hebdo gebeurd is. Je wil niet opgeblazen worden. Ook snap ik dat je politiek-correct moet zijn om de deur bij de politiek-correcte media, zoals de Volkskrant, open te houden, het gaat tenslotte wel om je broodwinning.

 2. “Kustaw Bessems krijgt vervolgens eerst van Koolhoven en later van GeenStijl verweten dat hij het stuk heeft gecensureerd. Dit is onzin, zie voorgaande punten.”

  Ik heb Bessems niets verweten. Jij suggereerde dat, ik vroeg er naar en je gaf antwoord alsof het inderdaad zo was. Nergens heb ik Kustaw censuur verweten.

 3. Missschien een rare vraag, waarom hier niet gewoon de ontbrekende alinea publiceren, dan weten we tenminste waar het concreet over gaat. En of het sop – zijnde deze discussie – de kool waard is of niet. Tis maar een ideetje.

 4. Kunnen we niet gewoon concluderen dat je stuk hypocriet was?
  Ik sluit me aan bij wat hierboven Marty Mcfly schrijft. Raar om wel andere groepen te noemen maar niet de islamisten.
  Ik geloof dan ook geen bal van je uitleg.
  Gewoon een fraai staaltje van zelfcensuur…

 5. Het was geen censuur en ook geen zelfcensuur. Het stuk ging niet over daders. Het ging over hoe het dagelijks leven van een LHBT’er er in Nederland uit ziet.

  Ik ging in één reactie te kort door de bocht, in de stormvloed van reacties die er waren en in de veronderstelling dat e.e.a. (door Koolhoven) wel zou worden begrepen.

  Uit dit Politierapport blijkt zonneklaar welk volksdeel het meest verdacht wordt van homogeweld, welk deel oververtegenwoordigd is, etcetera: https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/documenten-algemeen/publicaties-archief/anti-homogeweld-in-nederland.pdf

  Daar doet niemand ingewikkeld over en ik ook niet. Maar daar ging het artikel in de Volkskrant niet over. Voor een keertje ging het over hoe homo’s het zelf ervaren.

  Ik sta werkelijk te kijken van de lading stront die de Volkskrant en ik nu over ons heen krijgen. We steken onze nek uit. Het is gemeen, ongeïnformeerd en onterecht.

  1. Je goochelt met cijfers wat dit rapport ook doet. 36 procent van de daders heeft de Nederlandse nationaliteit staat er. Maar er is niet gekeken naar etniciteit dus kan het goed zijn dat er heel veel jongeren onder zitten met Marokkaanse of Turkse roots.
   Verder lees ik niks over het aantal daders in verhouding tot het bevolkingsaandeel.Ook zou b.v. de aangiftebereidheid t.a.v. b.v. Marokkaanse geweldplegers wel eens lager kunnen zijn uit angst voor repressailles.Uit eigen kring wel een aantal voorbeelden meegemaakt daarvan.

   Het is bekend dat bij geweldsdelicten zoals straatroof en overvallen Marokkanen en Antillianen een groter aandeel hadden dan Nederlanders. Althans dat waren de cijfers van de jaren negentig en begin 2000. Maar het blijkt steeds moeilijker te zijn om recentere cijfers terug te vinden. Angst voor stigmatisering? Feit is ook dat er steeds meer gesleuteld wordt aan de statistieken.
   Bevallen de uitkomsten niet dan passen we die maar aan en laten b.v. etniciteit maar weg of we definieren het begrip allochtoon gewoon anders.
   Dacht u nou echt dat geweld tegen homo’s verhoudingsgewijs meer voorkomt bij blanke autochtonen dan bij niet-westerse allochtonen?
   Terwijl bij andere geweldsdelicten allochtonen wel oververtegenwoordigd zijn gelet op hun bevolkingsaandeel.
   Het door u aangehaalde rapport rammelt aan alle kanten.

   1. Om te beginnen ga ik dan toch het rapport citeren, omdat hier voortdurend onjuiste cijfers uit worden gehaald.

    “De meerderheid van de verdachten heeft alleen de Nederlandse nationaliteit (61,8 procent). In 16,6 procent betreft het iemand met de Marokkaanse nationaliteit (eventueel samen met de Nederlandse nationaliteit). Daarnaast is 5,5 procent in het bezit van de Turkse nationaliteit en 2,5 procent heeft de Roemeense nationaliteit. (…) In 11, 5 procent van de gevallen betreft het een nationaliteit die minder dan vier keer voorkomt.”

    In meer dan 6 van de 10 gevallen, hebben we dus te maken met een autochtone verdachte. Met uw gevoel dat er iets niet aan dit rapport klopt, is uiteindelijk niets te beginnen. Dit zijn de cijfers en daar moeten we het mee doen, de rest is speculatie.

    Er is niemand die twijfelt aan oververtegenwoordiging van Marokkanen, ook dat blijkt uit deze cijfers.

    1. In dat geval gaan we de cijfers nog wat duidelijker opsplitsen en komen dan tot de conclusie dat er in Nederland ongeveer 400.000 Marokkanen leven en 14 miljoen Nederlanders zonder tweede paspoort. Dat houdt in dat er dus 35 maal zoveel Nederlanders zonder tweede paspoort zijn dan Marokkanen.

     Nu de cijfertjes;
     61.8% Nederlanders zonder tweede paspoort
     16.6% Marokkanen
     5.5% Turken

     Aangezien er 35 maal meer Nederlanders zijn dan Marokkanen moet dat percentage van de Marokkanen met 35 worden vermenigvuldigd.
     Dat van de Turken moet met 17 worden vermenigvuldigd aangezien er van hen ong 900.000 in Nederland wonen.

     Wie niet ziet dat het homogeweld dus procentueel gezien veruit ’t meest uit islamitische hoek komt, is blind of een linkse geheelontkenner.

    2. Niet mijn gevoel maar de feiten. Je concludeert zoals het je uitkomt en gaat niet in op wat ik schrijf.Nogmaals de etniciteit wordt hierin niet meegenomen waardoor het valse beeld ontstaat dat het om autochtone (blanke) daders gaat.
     “Marokkanen” ( dus met roots) die hier geboren zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben, worden als autochtonen geteld.Maar die zijn minstens zo betrokken bij homohaat. Raar hè, dat in het boek van Jaffe Vink ‘Brieven aan mijn dochter” andere cijfers worden genoemd (verwijzingen naar het WODC en het CBS) als het gaat om oververtegenwoordiging van Marokkanen en Antillianen bij geweldsdelicten.
     Zijn in 15 jaar tijd Marokkanen en Antillianen plotseling minder gewelddadig geworden of zijn de statistieken gewoon aangepast?

 6. In de zinnen voor jouw quote uit het rapport staat onderstaand citaat. Dat geeft toch weer een andere kijk op de cijfers. Etniciteit wordt niet meegenomen, maar heeft mijns inziens echt wel een bepalende rol in het geweldsaspect. Daarnaast is fysiek geweld in mijn opzicht een stuk erger dan een scheldwoord horen.

  Uit het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (Buijs, 2009) is gebleken dat 36 procent
  van de verdachten van fysiek geweld vanwege de (vermeende) seksuele voorkeur van het
  slachtoffer van Nederlandse afkomst was en 36 procent van Marokkaanse afkomst. Een
  vergelijkbaar beeld was te zien bij verdachten van bedreigingen (Buijs, 2009). Omdat in de
  politieregistraties niet vastgelegd wordt wat de afkomst of etniciteit van een verdachte is,
  kunnen we in dit rapport niet bepalen welke proportie van de verdachten allochtoon is. De
  definitie van een allochtoon volgens het CBS is een persoon die in Nederland woonachtig is
  en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Voor dit onderzoek is gekeken
  naar de nationaliteit van de verdachte en het geboorteland van de verdachte

 7. De Roze Horde die mijn twitteraccount en mijn site is opgetrokken toont zich van zijn senielste en agressiefste kant. Ik probeer tot op heden netjes uit te leggen hoe het is gegaan en wat de beweegredenen zijn.

  Ik herhaal mezelf eventjes, voor de zoveelste keer. Er. Is. Op. Dit. Vlak. Een. Probleem. Met. De. Islam. Ik ontken dat werkelijk nergens. De Volkskrant ontkent het nergens. GeenStijl had het mis, en ik begrijp wel waarom, maar als je me dat nog gaat aanwrijven dan raad ik je aan even DE BOVENSTAANDE TEKST GOED TE LEZEN. Het is niet zo moeilijk.

  En vooral: daar gaat mijn artikel in De Volkskrant van afgelopen weekend niet over. Ook dat staat hierboven, ook niet moeilijk.

  Iedereen gaat lekker los op de cijfertjes en interpreteert dat lekker op z’n eigen wijze: “maar hier staat 36%” “maar dat is tweede generatie” “maar hier staat weer iets anders” “dit weet iedereen toch”, en zo komen we in een discussie die al vijftien jaar duurt en waar werkelijk niemand een hout mee is opgeschoten.

  30% van de Nederlanders heeft een probleem met in het openbaar zoenende mannen. SCP-cijfers, alle Nederlanders, wetenschap, zoek het maar op. Ik roep niet zomaar wat.

  Het woord ‘homo’ is nog steeds een scheldwoord. Wie roept dat dit vooral onder allochtonen zo is, moet even een balk uit z’n eigen oog verwijderen. Niet uit ‘policor’, maar omdat het tegen iemand wordt geroepen die daar iets bij voelt. En in dit geval: in De Volkskrant een artikel over mocht schrijven.

  Daar heb ik vandaag niemand van de Roze Horde over gehoord, en dat maakt mij echt een tikje pissig.

  Nog een laatste tip. Probeer het eens zonder schelden.

  Alvast dank.

 8. NATUURLIJK heb ik de comments op mijn site gesloten. Dat is niet omdat ik niet tegen kritiek kan, dat is omdat ik niet tegen onterechte kritiek kan. Ik werd hier, daar en op twitter belaagd door tientallen valse honden die onder een pseudoniem hun stokpaardje gingen berijden ten koste van mij, en mij laf noemden.

  Terwijl IK met naam, toenaam en foto in de krant en op GS sta. Onderwijl komt het bericht binnen dat er een oproep voor een aanslag op de Rotterdamse Gay Pride boot is. Vertel mij wie hier hier laf is? WIE?

  Van Rossem had Kustaw en mij kunnen bellen, gewoon even checken, basic werk voor een journalist. Of eigenlijk voor iedereen. Mijn nummer staat op mijn site. Even checken hoe het zit. Had ik uit kunnen leggen dat ik te snel en slordig had gereageerd op Koolhoven, maar dat hier van censuur geen sprake is. Is dat nou zo moeilijk? Moet ik daarvoor kompleet door de mangel worden gehaald en samen met de VK voor rotte vis worden uitgescholden? Voor een klein kutfoutje, gemaakt in de haast van waarin alles moet gebeuren in mijn freelanceleven?

  VK noch ik vegen de realiteit onder de mat. Er stonden in de weekendkrant honderd andere artikelen die ook niet over islam gingen. Zelfs op GS staan soms artikelen die niet over de islam gaan. Soms gaat het daar gewoon even NIET over. Dan gaat het een keer niet over de daders, maar over slachtoffers. Koolhoven vindt dat stom, waarvan akte, GS vindt het stom, tot uw dienst, maar schrijf dan lekker zelf een stuk.

  Ga zelf met je kop en je naam in de krant staan, als je zo’n grote bek hebt, bijvoorbeeld op GeenStijl. Van wie is Van Rossem ook weer een pseudoniem?

  De Volkskrant en ik steken onze nek uit. Er zijn op mijn artikel gelukkig tientallen positieve reacties geweest. Hetero’s die erkennen dat er wat mis zit, homo’s die blij zijn dat iemand het eindelijk eens zegt.

  Ondertussen nauwelijks steun vanuit het GS-leger aan reaguurders voor waar het hier werkelijk over gaat. Schaam je. Schaam je diep. Voor wie moet ik straks met de Pride bang zijn. Voor jullie? Groeten van een homo.

Reacties zijn gesloten.