Alt-rechtse slangenolie tegen homofobie van Krijn Lock

Ene Krijn Lock schrijft vandaag een opiniestuk in de Volkskrant, over hoe LHBT+ zich volgens hem zou moeten opstellen tegenover moslims. Het is een schoolvoorbeeld van alt-rechtse propaganda, en hoe dit deze kolommen heeft gehaald is mij echt een raadsel.

Je kan een slachtofferladder verzinnen. Je kan proberen ellende met ellende te vergelijken. Je kan een rangorde aanbrengen. Maar je belandt dan in discussies over of omkomen in het verkeer erger is dan van een berg vallen. Het is zinloos. Niemand heeft hier iets aan.

Lock schrijft dat in islamitische landen homoseksualiteit door 80% van de bevolking wordt afgewezen. No shit, Sherlock. Dat zou blijken uit onderzoek van Pew, dat door Lock gerenommeerd wordt genoemd. Lock zegt er niet bij dat door Pew maar een paar islamitische landen in het onderzoek zijn verwerkt. En ook niet dat deze zin ook in het onderzoek staat: ‘But in Nigeria, for example, acceptance of homosexuality is low among Christians and Muslims alike’.

Je hoeft geen enkele LHBT+ te vertellen dat religie niet een vriend is. Geen enkele religie. En LHBT+ maakt zich echt weinig illusies over de islam. Maar Lock probeert het anti-moslimvuurtje nog even op te stoken, met een analyse die logisch klinkt maar het niet is.

Vluchtelingen in AZC’s, zegt Lock, zijn dus ook niet ruimdenkend. Tussen islamitische landen en asielzoekers staat in zijn hoofd een = teken. Dat die vlieger niet op gaat lijkt me helder. Het houdt Lock niet tegen tot een volgende conclusie te komen. ‘De vraag rijst: waarom moest Huffnagel [de Pride voorzitter die dit jaar moest opstappen wegens xenofobe uitspraken] zich überhaupt verantwoorden voor zijn uitspraken?’ Zal ik je dat uitleggen, Lock?

Huffnagel zei: ‘Wij zien een kind en denken dan: o wat zielig, terwijl we niet de vader zien die daarachter staat, die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd, en een moeder die daarachter staat die dat heeft gefaciliteerd,’ als argument voor geen nieuwe vluchtelingen op te nemen. De reden dat LHBT+ organisaties dit onacceptabel vonden, is de xenofobie. Angst voor vreemdelingen, van een nogal onderbuikig en dom niveau. Daarom.

Lock gaat verder om aan te geven dat het goed en gegrond is om als LHBT+ angst te hebben voor vreemdelingen. Hij put daarbij selectief uit onderzoek naar de achtergrond van verdachten van anti-homogeweld. Daar weet ik toevallig veel van. Ik maakte over dit onderwerp een documentaire en schreef dit artikel over de research. Lock gebruikt ook één van de onderzoeken die ik aanhaal, namelijk een onderzoek in Amsterdam uit 2009. Daaruit blijkt dat ongeveer een derde van de verdachten van anti-homogeweld in Amsterdam een Marokkaans Nederlandse achtergrond heeft.

Wat Lock niet zegt is dat uit datzelfde onderzoek blijkt dat religie bij de verdachten geen rol speelt als motivatie. Wat Lock ook niet zegt is dat het weliswaar een oververtegenwoordiging is, maar dat het overgrote deel van de verdachten nog steeds autochtoon was. En wat Lock ook niet zegt is dat op landelijk niveau ook cijfers bekend zijn, en dat ook daar een oververtegenwoordiging uit blijkt van Marokkaanse Nederlanders, maar dat de kans dat je als LHBT+ door een autochtoon in elkaar wordt geslagen vijf tot zes keer zo groot is.

Kortom: er is geen enkele grond voor wat Lock hier probeert te construeren. Ook daar heeft hij rekening mee gehouden. Hij schrijft namelijk dat ‘de aangiftebereidheid onder lhbti’ers erg laag is’. Een heerlijk argument, want het haalt alles onderuit wat bekend is uit onderzoeksresultaten, en geeft ruim baan aan: De Onderbuik. Die onderbuik waar die xenofobe uitspraken van Huffnagel ook vandaan kwamen.

Ik kijk weg, zegt u? Okay, en wat doet Lock dan, met zijn wegkijken van het anti-homogeweld door autochtonen? Met het wijzen naar de islam, terwijl hij even lekker vergeet wat Leviticus 18 en 20 heeft aangericht onder LHBT+, ja, uit het Oude Testament inderdaad. Joods-Christelijk.

De suggestie dat LHBT+ niet opstaat tegen religie, of dat alleen doet als het niet over de islam gaat, is een politieke en propagandistische uitspraak van Lock, is onderbuikig en xenofoob. En het is niet waar, wat ook blijkt uit wat nota bene COC Amsterdam doet, maar dat komt straks.

Om nog even terug te komen op de uitspraken van Huffnagel: de reactie er op kan je links noemen, maar het is nog meer een kwestie van de zaken bekijken zoals ze zijn. Er is een vluchtelingenprobleem, maar roepen om de grenzen te sluiten helpt werkelijk niemand. Ook LHBT+ opzetten tegen moslims helpt natuurlijk niet. Daar mag je het mee oneens zijn, maar probeer LHBT+ niet voor je xenofobe karretje te spannen. Als er een groep is die weet wat de gevolgen van religie en uitsluiting op individuen kunnen zijn, dan zijn wij dat wel.

Krijn Lock laat nog even blijken dat hij weet wat ‘cancellen’ is, en dogwhistlet nog even dat COC Amsterdam en BIJ1 daar te druk mee zijn om zich zorgen te maken over of je als homostel hand-in-hand door Nieuw West kan lopen.

Een vriend van me is voorlichter bij COC Amsterdam, en die staat (stond, pandemie) met enige regelmaat op ROC’s in exact het genoemde stadsdeel, in een poging juist daar iets aan te doen. Dat betekent duizend keer meer dan dit soort idiote psuedo-analytische opiniestukken.

Put litter in its place symbol
Botte Jellema
Botte Jellema is journalist, presentator, podcast- en documentairemaker. Hij is freelancer en werkt onder andere voor omroepen en programma's op NPO Radio1. Hij heeft een groot hart voor journalistiek, media, communicatie en verhalen.