OpenCompanies, de zielige nageboorte van een kredietchecker die tweepuntnul gaat

Ze publiceren mijn adresgegevens, en op een verzoek daar mee op te houden reageren ze laf en debiel. Na de knip zie je de hele conversatie met ene ‘Martijn’ van OpenCompanies. Een nieuwe poging om kleine zelfstandigen het leven zuur te maken.

OpenCompanies: agressieve klinische algoritmes, onder een dun laagje deel-economie-vertedering.

Wat is het: een internetstartup van Graydon, een kredietchecker. Zulke bedrijven proberen te achterhalen of een bedrijf te vertrouwen is of niet. Daar betaal je gewoon voor, maar sinds de nieuwe handelswet zijn er ook cowboys op de markt die Kamer van Koophandel-informatie gewoon online plempen.

Daar heb ik me al vaker boos over gemaakt.

Bij Graydon hebben ze in 2012 gedacht: we moeten ook! Maar weet je wat, we doen het zelf niet, want dat staat niet chique. We gooien het onder een nieuwe naam: OpenCompanies.

En dat wordt dan lekker agressief en hip, ‘we geloven in de reputatie-economie’, hélemaal 2.0, met zo’n ‘je houdt de ontwikkelingen toch niet tegen’-attitude, en we gebruiken alleen voornamen en je- en jij-en in de communicatie. Lekker gek!

Zag je die deel-economie-vertedering? Hier wil je toch bij horen? Insert poesjesfoto! Zo doen we het toch in het internettijdperk? Of niet? 

Wat ze wel doen: ze trekken de hele KvK-database leeg (wat al debiel is dat het kan), en dan heb je er als kleine zelfstandige maar mee te dealen. Rechtskundig lekker ingekleed, met de juristen van Graydon op de achtergrond. Wat kan je gebeuren.

OpenCompanies, voor al je desinformatie. OpenCompanies, voor alles waar je net niks aan hebt. OpenCompanies, voor als je eigenlijk Graydon wil maar te krenterig bent om echt ergens voor te betalen.

Geloof je het niet?

Check een bedrijf dat je kent op hun site, en kijk wat je daar allemaal kan invullen. Positief, dan wel negatief. Ze geloven namelijk in de reputatie-economie. Nou, ga je gang.

Bert Brussen? Kan je raten. GeenStijl? Kan je raten. Bas Heijne, Tim den Besten, Paul de Leeuw, dat sloopbedrijf dat zoveel lawaai maakte, die supermarkt waar iets over de datum in de koeling lag. Raten maar!

OpenCompanies, voor het zwart maken van je concurrent. OpenCompanies, voor het ophemelen van je vriendjes.

Wil je OpenCompanies zelf raten? Kan ook! Reputatie-economie, hatsikidee!

Heeft iemand hier wat aan? Nee. Nee, echt niet. Niks. Het pathetische clubje draait waarschijnlijk zelf ook al jaren verlies. Maar ja. Tweepuntnul he.

Lees hieronder verder, voor de stuitende communicatie van OpenCompanies, naar aanleiding van een verzoek van mij om mijn gegevens niet meer te publiceren.

Wat een horken.

Woensdag 16 september, 9:06

Beste meneer Jellema,

Jammer genoeg wil jij jouw onderneming verwijderd zien van onze website. Voor OpenCompanies zijn deze gegevens juist noodzakelijk.

OpenCompanies verzamelt namelijk bedrijfsgegevens over alle inschrijvingsplichtige ondernemingen, stichtingen en verenigingen in Nederland om als hulpmiddel te dienen bij de besluitvorming en beoordeling van o.a. kredietwaardigheid, solvabiliteit en integriteit van bestaande en toekomstige zakelijke of beroepsmatige relaties.

Dit betekent dat alle bedrijven, stichtingen en verenigingen die voorkomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel automatisch voorkomen bij OpenCompanies. Vanwege onze handelsactiviteiten vallen wij buiten de non-mailing indicator van de Kamer van Koophandel.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het College Bescherming Persoonsgegevens zijn wij gerechtigd om persoons- en bedrijfsgegevens te verwerken, op te slaan en te verstrekken. Dit gebeurt onder bepaalde voorwaarden, welke zijn weergegeven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

OpenCompanies houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is voor de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1563168. Hier hebben wij de doelen waartoe wij gegevens verwerken, de beveiligingsmaatregelen waarmee de gegevens worden beschermt en de type gegevens welke worden verwerkt in het kader van de bedrijfsvoering, gemeld. Dit is terug te vinden op www.cbpweb.nl.

Je zult begrijpen dat wij met onze eigen doelen in het achterhoofd geen gehoor zullen geven jouw verzoek tot verwijdering uit onze database of website.

Met vriendelijke groet,

Martijn van het OpenCompanies Team

Woensdag 16 september, 9:51

Geachte heer Martijn,

U publiceert mijn privégegevens. Daarom nogmaals mijn verzoek om deze per direct te verwijderen.

Hoogachtend,

B.K. Jellema

Woensdag 16 september, 10:13

Beste meneer Jellema,

Je verzoekt ons nogmaals om de gegevens omtrent jouw onderneming te verwijderen. Het is echter voor het verrichten van de bedrijfsactiviteiten van OpenCompanies noodzakelijk dit soort gegevens te verwerken en te bewaren, de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) staat dit dan ook toe (artikel 8 Wbp).

De Wbp geeft jou het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt (artikel 36 Wbp). Als hier sprake van is, dan geven wij daaraan gevolg. In het voorliggende geval is daar naar ons oordeel geen sprake van.

Voor het doel van OpenCompanies (zoals ook omschreven in de melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1563168), zijn de opgenomen (persoons-)gegevens wel degelijk ter zake dienend. Ons doel is namelijk onze opdrachtgevers de mogelijkheid te geven op grond van o.a. deze (persoons-)gegevens te oordelen over de kredietwaardigheid, solvabiliteit en integriteit van het betreffende bedrijf. Evenmin is de verwerking van (persoons-)gegevens zoals OpenCompanies deze verricht in strijd met een wettelijk voorschrift.

Je zult begrijpen dat wij geen gehoor zullen geven aan jouw verzoek tot verwijdering.

Met vriendelijke groet,

Martijn van het OpenCompanies Team

Woensdag 16 september, 10:45

Geachte heer Martijn,

Volgens mij heeft u uw punt dat u juridisch in uw recht staat al lang gemaakt. Daar heb ik respect voor, maar houd in uw achterhoofd dat er ook nog een echte wereld achter de juridische regeltjes zit.

Zoals de wereld van de kleine zelfstandigen. Daar ben ik er een van, zie www.bottejellema.nl voor meer. Zoekt u in mijn weblog voor de grap ook eens op ‘kamer van koophandel’.

Ik ben journalist. Ik werk vanuit huis. Als u mijn bedrijfsgegevens publiceert, publiceert u ook mijn privegegevens.

Dat is om meerdere redenen onwenselijk. Zoals u wellicht weet, maken journalisten niet overal vrienden. Dat gaat niet over solvabiliteit, helaas. Ik vertel mijn vrienden graag waar ik woon. Anderen liever niet.

Juridisch kunt u mijn adres inderdaad opnemen in een bestand. Als we dit voor een rechter zouden brengen, zou ik dit met glans winnen overigens, omdat ik niet in goederen handel en mijn opdrachtgevers mij uitsluitend achteraf betalen. Nee, dat is niet waar, ik zou het verliezen. Want ik heb het geduld en de middelen niet voor een rechtszaak, en u wel. Dat weet u natuurlijk ook wel, en daarom krijg ik mails van u met verwijzingen naar artikelnummers in verschillende wetten.

Overigens publiceert u niet meer dan de KvK sowieso al doet. Maar dat is al erg genoeg, en ik adviseer u mijn ruzie met de KvK hierover bij de KvK te laten. Dat is de reden dat ik eens per half jaar een rondje internet doe om te kijken welke sites mijn gegevens nu weer publiceren. Die zijn trouwens zonder uitzondering erg interessant om eens te beoordelen op kredietwaardigheid, solvabiliteit en integriteit van bestaande en toekomstige zakelijke of beroepsmatige relaties.

Ten slotte. In uw eerste antwoord staat ‘beschermt’ waar dit met een d moet worden geschreven, en ik vind het buitengewoon schimmig dat u uw mails met alleen uw voornaam ondertekent.

Nu is het aan u of u mijn gegevens online laat staan of ze weg haalt. In het laatste geval kunnen we een blogje en wat social media wijden aan Graydon en dit ‘open companies’, dat in 1976 al schijnt te zijn opgericht.

Goedemorgen.

Woensdag 16 september, 14:41

Geachte heer ‘Martijn’, en geachte mevrouw Welten,

U reageert niet meer op mijn mail. U heeft mijn gegevens niet van uw site gehaald.

Dat u mijn KvK-gegevens opneemt ben ik geen voorstander van. Maar kennelijk staat u juridisch in uw recht om dat te doen, al zie ik niet in waar het goed voor is. Omdat er op geen enkele wijze uit af te leiden is wat mijn ‘kredietwaardigheid, solvabiliteit en integriteit’ is. Het dient dus uw doel niet.

En het belangrijkste: er is geen enkele reden om deze door u verzamelde en opgenomen gegevens te publiceren op internet. Dat doet u wel. Ik verzoek u dringend en met een beroep op de wet bescherming persoonsgegevens, mijn gegevens niet te publiceren op uw website.

Voorts de argumenten aangereikt in mijn vorige mail, zie hieronder.

Binnen een half uur is mijn bedrijf met KvK nummer ******** niet meer opvraagbaar op www.opencompanies.nl. Geheel in lijn met uw doelstelling ‘ondernemers inzicht te geven in huidige en toekomstige zakenrelaties’, zal ik met liefde een weblog wijden aan u, uw bedrijf en uw communicatie.

Hoogachtend,
Botte Jellema

Woensdag 16 september, 15:14

Beste meneer Jellema,

Zoals in mijn eerdere berichten uiteengezet zijn wij gerechtigd om persoons- en bedrijfsgegevens te verwerken, op te slaan en te verstrekken. Wij zien geen aanleiding om ons eerder ingenomen standpunt te herzien en derhalve zullen wij geen gehoor geven aan jouw verzoek tot verwijdering.

Wel willen wij jou nog attenderen op de mogelijkheid om bij de Kamer van Koophandel jouw (privé-)adresgegevens te laten blokkeren. Dit werkt namelijk ook direct door in onze database. Graag verwijzen hiervoor naar onderstaande link waar je nadere informatie terug kunt vinden over het Handelsregisterbesluit:

http://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/handelsregister-en-persoonsgegevens/prive-adressen-in-het-handelsregister/

Als de Kamer van Koophandel het verzoek hiertoe doorvoert ontvangen wij deze aanpassing automatisch en zal het (privé-)adres niet langer door ons worden getoond.

Met vriendelijke groet,

Martijn van het OpenCompanies Team

Woensdag 16 september, 15:31

U gaat niet in op mijn argumenten en u stuurt mij met een kluitje in het riet. Mijn bedrijf is op een privéadres ingeschreven, dat heb ik al gezegd. Als ik bij die situatie kijk op de site van de KvK, tref ik exact aan wat ik al wist: non-mailing indicator. Uiteraard staat dat bij mij ‘aan’. En: u heeft gezegd dat u zich van deze non-mailingindicator niets aantrekt. Wat heb ik hier dan aan.

Ik kan mijn bedrijf inschrijven op een ander adres, zegt de KvK.

Dientengevolge is het dus zo dat bedrijven die kwaad willen, en wat geld over hebben om zich te verbergen, daartoe alle gelegenheid hebben. Ondertussen maakt u met dat onnozele ‘open companies’ eerlijke kleine zelfstandigen zoals ik het leven zuur met in de openbaarheid gooien van van alles en nog wat.

Het adres van Bert Brussen. Het adres van Bas Heijne. Van bijna alle freelance journalisten en kunstenaars die ik ken staan ze er op. Heeft het zin? Nee, geen enkele. Niks, want wie zou van hen nu ‘solvabiliteit’ willen weten? Legt u mij dat nu eens uit!

Maar het is duidelijk, u volhardt. U kunt in door het internationale Graydon betaalde tijd dit zo lang rekken als u wil, en dat is waarschijnlijk twaalfduizend keer langer dan ik als kleine zelfstandige kan. Wie hier wat aan heeft? Niemand. Maar u wint wel.

Ik vind het verachtelijk. Stupide. En bovenal onzinnig. Ik heb zelden zo’n doelloos bedrijf gezien als Open Companies, met ‘inzicht geven’. Dat ga ik derhalve maar eens delen met de sociale netwerken, aangezien ik ook ‘geloof in de reputatie-economie’.

Veel succes hoor.

En verder wens ik niet getutoyeerd te worden. En wil ik uw achternaam weten. En uw privéadres en uw telefoonnummer. Dan staan we gelijk.

Goedenmiddag.

Botte Jellema
Botte Jellema is journalist, presentator, podcast- en documentairemaker. Hij is freelancer en werkt onder andere voor omroepen en programma's op NPO Radio1. Hij heeft een groot hart voor journalistiek, media, communicatie en verhalen.

4 Reacties

  1. Beste heer Jellema,
    Ik wil u hierbij laten weten dat ik het vervelend vind dat u niet tevreden bent over de huidige situatie. Ik ben aan het kijken hoe we hiermee om kunnen gaan en kom hier graag voor as woensdag bij u op terug. Voor nu hopelijk fijn weekend. Vriendelijke groeten, Nora Kaijser

  2. Dat ge-jij en ge-jou geeft al aan de minachting die ze voor de verzoeker hebben……B

Reacties zijn gesloten.