De Entertainer


In ‘De entertainer’ schetst John Osborne een grimmig beeld van Engeland, een wereldrijk in verval, waar de kansarmen kanonnenvlees vormen en hun patriottisme en latent racisme een giftige cocktail doen ontstaan. ‘De entertainer’ is het portret van de familie Rice, drie generaties variétéartiesten die het steeds moeilijker krijgen om hun plaats in een snel veranderende maatschappij veilig te stellen. Botte Jellema bezocht de voorstelling en doet verslag.